D’Gemenge mussen no de Wahlen hir Kommissiounen nei opstellen. Verschidde Kommissioune sinn dem Gesetz no obligatoresch, wéi zum Beispill och d’Schoulkommissioun. Manner bekannt ass, datt an all Gemeng och muss eng Integratiounskommissioun zesummegestallt ginn. De Fräie Mikro vun der Presidentin vun der Auslännerassociatioun Asti, Laura Zuccoli.

© 100komma7 22.03.18: liesen a lauschteren

Translate...