Photo de la présidente de l'ASTI Laura Zuccoli

Haut ass de leschte Schouldag, Zäit fir e Bilan. D’Pandemie huet nach emol ënnerstrach, wat d’Erausfuerderunge sinn, fir méi Gerechtegkeet an eise Schoulsystem ze kréien. Besonnesch Kanner aus sozial schwaachen oder immigréierte Famillje soll ab September mat verschidde Mesure gehollef ginn. Geet dat duer? Fräie Mikro vum Laura Zuccoli.

Translate...