Photo de la présidente de l'ASTI Laura Zuccoli

Zu Lëtzebuerg gëtt et ëmmer méi Mënschen dacks ouni Adress, déi sech eng medezinesch Versuergung net leeschte kënnen. Zwar hëllefen Organisatioune mat vill guddem Wellen a Kompetenz, mee e Recht op allgemeng gratis medezinesch Versuergung an op eng Wunneng gëtt et net. Nieft dem allgemengen Zougang zur Gesondheetsversuergung misst och dat ganzt Joer iwwer eng einfach zougänglech Offer fir Iwwernuechtung bestoen. Gedanken dozou vun der Laura Zuccoli, Biergerrechtlerin ronderëm Froe vum Zesummeliewen.

*les propos de cet article engagent exclusivement l’auteur et ne reflètent pas forcement la vision de l’ASTI
Translate...