Photo de la présidente de l'ASTI Laura Zuccoli

De Krich an der Ukrain huet 2022 och zu Lëtzebuerg eng Solidaritéitswell vis-à-vis vun de Flüchtlingen aus der Regioun ausgeléist. De Staat huet fir si vill gutt Mesuren agesat, mee diskriminéiert domat déi aner Flüchtlingen, mengt d’Laura Zuccoli, Biergerrechtlerin ronderëm Froe vum Zesummeliewen an hirem Fräie Mikro.

*les propos de cet article engagent exclusivement l’auteur et ne reflètent pas forcement la vision de l’ASTI

Translate...