An de Medie gëtt vill vun de Flüchtlinge geschwat. Et héiert een awer kaum vun de Schwieregkeete vun deenen iwwer 20.000 aneren Auslänner, déi sech all Joer hei bei eis nidderloossen an Ënnerstëtzung bei der Organisatioun vun hirem Openthalt brauchen, mengt d’Laura Zuccoli, Presidentin vun der ASTI.

Translate...