Gläich ass en aussergewéinlecht a mouvementéiert Schouljoer eriwwer. D’Fro, wéi eng Schüler den erfuerderte schoulesche Niveau erreechen a wéi eng net, respektiv wéi eng Retarde net méi kënnen opgeholl ginn, beweegen d’Elteren an d’Schoulpersonal gläichermoossen. Wéi gi mer ëm mat de Repercussiounen, déi di vill verschidde Schoulorganisatiounsforme vun de leschte véier Méint op d’schoulesch Resultater vun eise Schüler haten?
Photo de la présidente de l'ASTI Laura Zuccoli
Translate...