Mir sti fir Lëtzebuerg! Ouverts et Solidaires! We make Luxembourg!

Maacht mat bei der Solidaritéitsketten!

Mir stinn a weisen zesummen

- dass mir bereet si Leit aus alle Länner opzehuelen an z’integréieren

- dass mir net wëllen dass Friemenhaass a Rassismus an eisem Land Meeschter ginn

Mir sti fir Lëtzebuerg!

 

Participez à la chaîne de solidarité.

Affichons ensemble et debout notre engagement

- pour l’accueil et l’intégration des personnes venues de tous les pays

- pour montrer que les discours xénophobes et racistes ne sont pas maîtres chez nous.

Debout ! Ouverts et solidaires!

 

Join our solidarity chain.
Let’s stand and show together our commitment

- to welcoming and integrating people from every country

- against hate and racist speech

Stand up! We make Luxembourg!

Méi Info – Plus d’informations – More informations