Wat maachen no der Grondschoul?

Wat maachen no der Grondschoul?

Informatiounsowend

M. Larry Bonifas, Vertrieder vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend.

Enseignement classique, technique oder eng international Klass, op Däitsch, Franséisch oder Englesch? Wéi eng Méiglechkeeten huet mäi Kand no der Grondschoul zu Lëtzebuerg?

Fräien Entrée – Presentatioun op Franséisch, mëndlech Direkt-Iwwersetzung op Lëtzebuergesch assuréiert vun der Agence Interculturelle – ASTI a.s.b.l. – Éierewäin

…………………………………………….

Que faire après l’école fondamentale?

Soirée d’information

M. Larry Bonifas, représentant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Enseignement classique, technique ou international plutôt germanophone, francophone ou anglophone? Quelles possibilités s’offrent à mon enfant après l’école fondamentale (primaire) au Luxembourg ?

Entrée libre – Présentation en français – Vin d’honneur de clôture

Donneschdeg, 6. Abrëll 2017 ëm 18h30

Sport- a Kulturzenter Bous

Jeudi 6 avril 2017 à 18h30

Centre culturel et sportif de Bous Route de Stadtbred

Informatiounsowend

M. Larry Bonifas, Vertrieder vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend.

Enseignement classique, technique oder eng international Klass, op Däitsch, Franséisch oder Englesch? Wéi eng Méiglechkeeten huet mäi Kand no der Grondschoul zu Lëtzebuerg?

Fräien Entrée – Presentatioun op Franséisch, mëndlech Direkt-Iwwersetzung op Lëtzebuergesch assuréiert vun der Agence Interculturelle – ASTI a.s.b.l. – Éierewäin

…………………………………………….

Que faire après l’école fondamentale?

Soirée d’information

M. Larry Bonifas, représentant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Enseignement classique, technique ou international plutôt germanophone, francophone ou anglophone? Quelles possibilités s’offrent à mon enfant après l’école fondamentale (primaire) au Luxembourg ?

Entrée libre – Présentation en français – Vin d’honneur de clôture

Donneschdeg, 6. Abrëll 2017 ëm 18h30

Sport- a Kulturzenter Bous

Jeudi 6 avril 2017 à 18h30

Centre culturel et sportif de Bous Route de Stadtbredimus

 

 

Plus d’informations : ICI